NEGATİF ENERJİLERE MARUZ KALDIĞINIZ NASIL ANLAŞILIR-www.buyumus


7 gün 24 saat ulaşım ve sorularınız için
tel: 0 555 465 84 67

 Değerli kardeşlerim
Rahatsız olan insanların halisinasyon mu gördükleri, bir jizofren mi oldukları,psikolejik  rahatsız veya beyin hücrelerinde tıbbi rahatsızlık mı olduğunun veya konumuz olan bir  CİN MUSALLATI mı olduğunun tesbitinin mutlaka yapılması gerekmektedir. dört tane İslami metod ile bir kişide cin veya büyü etkisi olup olmadığı kesin olarak anlaşılabilmektedir..

İlk 2 metodu KURAN okumayı bilen herkes kolayca uygulayabilir.

 1.METOD:

Avuç içine 7 tane nas ve 7 tane felak suresi okuduktan sonra hasta avuç içini gözlerinin önünde olacak şekilde 3 dakika bakar.siyah veya kahverengi veya mor çizgiler  noktalar veya hareket eden şekiller görüyosa musallat vardır. Başarı % de 25'tir.. 2.METOD: Sağ el kişinin başı üzerine konularak kişinin sağ kulağına 3 ezan, ayetel  kürsi, saffat suresi ilk 10 ayet,nas,felak ve ihlas sureleri 7 şer kez okunduğunda kişi rahatsız olursa o an  vücudunda bir musallat var demektir.(şayet rukyeye tepki vermiyor ise ve kişide normal zamanlarda yaşanan rahatsızlıklar varsa mutlak surette bir ifrit musallatı vardır ki rukyeye kesinlikle tepki vermezler ve vücutta rukye esnasında kendilerini çok rahat gizleyebilirler.)  Başarı % de 70 dir 3.METOD: Tarafımızca uygulanan tütsü ile Zikr Kur'an ve Biyoenerji ile tesbit metodu(daha çok ifrit musallatı ve güçlü ve çok sayıdaki musallatlarda uygulanır) En güçlü tesbittir.. Cinsi cibiliyyeti musallat olanın ne olursa olsun mutlaka surette tesbiti yapılabilir..(% de 100) 4.METOD: Yine tarafımızca uygulanan Cinlerin hareket yaşam ve görüntü boyutunda yapaılan tesbit ve inceleme ile anlaşılır.. Cin musallatlarında güçlü bir yöntem olmakla birlikte ifrit musallatlarında her zaman tam sonuç elde edilememektedir..(başarı % 90)

TEDAVİ METODLARI

 

   Bu konuda birçok tedavi şekli varsa da birçoğu bu rahatsızlığa kesin olarak  çözüm teşkil edememektedir. En sağlıklı 6 KURAN’i  çözüm vardır. Musallatın şekli rahatsızlığın derecesi ve musallat nedenleri ile ilgili olarak aşağıdaki tedavi metodlarının birisi veya birkaçı uygulanarak kesin sonuç ve tedavi gerçekleşebilmektedir.Ancak musallat nedeni kesin olarak bilinmeli ve bu neden mutlaka bu tedavi süreci içerisinde ortadan kaldırılmalıdır.. Unutmamalıdır ki hırsızı yakalamaktan ziyade önemli olan kapaıları ve pencereleri kapalı tutup hırsızın girmesini engellemektir..

Ayrıca da  Cinleri öldüren, korkutan ve uzaklaştıran metodlar bulunmaktadır. 

1.METOD: KURAN ayetlerinin oluşturduğu manyetik alan ve Biyoenerji ile  tedavi.  2.METOD: KURAN ayetlerinin oluşturduğu manyetik baskı ve Biyoenerji ile tedavi.  3.METOD:. ALLAH’a  sığınıp ibadet ve zikri ilahi ile özellikle gece  namazları(Teheccüd) kılarak  (Allah’ım ismi azamın hakkına kur’an’ı kerimin  hürmetine Rasulün(a.s.v.) şerefine beni büyüden şeytandan ve şeytani cinlerden  muhafaza eyle) dua ve niyazlarla  büyünün etkisinden kurtulmak.  4.METOD: Büyünün etkisini kıran ve büyü ile gelen cinleri korkutan  uzaklaştıran, öldürebilen maddeleri ve kuran yazılı tılsımları kullanarak  tedavi.(TILSIM,sirke ,gafur, buhar vb.)  5.METOD: Rukye tedavisi ve tedavi sonrası Tılsımat-ı Kuraniyye uygulamak  VE İSLAMI YAŞAMAK 6. METOD  2. BOYUTTA UYGULANAN ASTRAL BOYUT VE BİYOTERAPİ TEDAVİ YÖNTEMİ (BU TEDAVİDEN SONRA KİŞİ MUTLAK SURET 7 BÜYÜK GÜNAHDAN UZAK DURMALI VE CİN MUSALLATINA NEDEN OLAN SÖYLEDİĞİMİZ EKSİKLERİ(GUSÜL DİNİ NİKAH VB..) GİDERMELİDİR..

Bu tedavidlerde başarı ve sonuç takdiri ilahiyye ve inayeti Rahmaniyye ile Biiznillah gayet mücerrep ve etkilidir..

NOT:1. ve 2. metodlarla tedavi olanlarda kişi büyük günahları işlemediği  sürece yapılan büyünün etkisi biter. 3. Metoda İMAN,  İSLAM  ve DUA her musibete karşı en güçlü  korunmadır. (Her ne metod uygulanırsa uygulansın  mutlaka islamiyeti  hayatında Dünya ve Ahiret saadeti için yaşamak en büyük korunma  mutluluk ve huzur kaynağıdır) .4. Metodda ise cinler fırsat bulduklarında veya büyünün yapılış şekliyle ilgili  ve tazelenmesi halinde yine rahatsızlık başlayabilir.  5. Metodda ise  KUR’AN  TILSIMI  TAŞINDIĞI ve BÜYÜK  GÜNAHLAR İŞLENMEDİĞİ SÜRECE cinn vücuttan çıkar ve bir daha  giremez ve o kişiye  yapılan hiçbir büyü tesir etmez 6. metod dahi daha sonra sıkıntı yaşamamak için ve musallata maruz kalmamak için bir koruyucu tılsım taşaınmalıdır. 
 

 TEDAVİ OLAN İNSANLAR İSLAMİ BİR YAŞANTIDAN UZAK OLDUKLARI SÜRECE BU TEDAVİLER SADECE GEÇİCİ OLARAK  RAHATSIZLIĞA SON VERECEK OLUP KİŞİ AYNI RAHATSIZLIĞA  TEKRAR MARUZ  KALABİLİR . TEDAVİ  İSLAM KILICI  GİBİDİR KORUYAN KALKAN İSE İSLAMİ YAŞANTIDIR

. ERKEKLERDE VE KADINLARDA  CİN

MUSALLATININ EN ÇOK GÖRÜLEN  7  SEBEBİ 

1.ALLAH’a ŞİRK (ortak) KOŞMAK: Benim bu meseleden acizane

anladığım  şudur ki;bir insan kalbinde herhangi bir şeyi; ALLAH’tan daha çok sever,

güvenir,  değer verir, güçlü kabul eder,ALLAH’ın emir ve yasaklarından üstün görürse 

 LAİLAHEİLLALLAH’ı (ALLAH’tan başka ilah yoktur)aklen ve kalben kabul  etmediğinden

 ALLAH’a ŞİRK(ortak) koşmuş olur.Cenab-ı Hak cümlemize nefsimizi,  dünyayı,

ailemizi,maddeyi ve her türlü dünyevi zevk ve arzuları ALLAH’tan daha çok  değil ALLAH

ADINA SEVMEYİ NASİP EYLESİN. 

2. BÜYÜ:CİNLER; büyüyü yaptırana, yapan kişiye ve yapılan kişiye kesinlikle  musallat

olur ve o kişi tedavi olmadıkça veya ölmedikçe kesinlikle terk etmezler. 

3.FAL:Fala baktıran ve bakan kişiler “GAYBI ALLAH BİLİR” Ayet-i Kerimesini inkar  etmiş

hükmünde olduklarından dinden çıkar imanlarını ve nikahlarını tazelemesi  gerekir. Ve her

dinden çıkana mutlaka bir cin musallat olur.Şakasına veya vakit  geçirmek için yapılan

fallar da aynen sakıncalıdır. 

4.7 BÜYÜK GÜNAHI İŞLEMEK:Şirk,adam öldürmek,zina,içki içmek,kumar 

 oynamak,anne baba hukukuna riayetsizlik,Allah’ın rahmetinden ümit kesmek ve  kendi

sevabının cennete getireceğine inanmak gibi 7 büyük günahı işleyen ve bunu  alışkanlık

haline getirenlere mutlaka bir cin musallatı olur. 

5.CÜNÜP GEZMEK:Ben ALLAH’ inanan bir insanın cünüp gezeceğine  inanmıyorum.

 Benim acizane tesbit ettiğim eksiklikler şunlardır lütfen önemle dikkate  alınız.Gusule

niyette anlamını bildiğiniz cümleleri kullanarak kalben ve lisanen önce  niyet ediniz.Özellikle

 bayanlarda küpe deliği varsa küpe taksa da takmasa da delik  asla kapanmaz sadece

içine pislik dolar ve KÜPE DELİĞİ  vücuttan sayılır.Vücudu  yıkamaya geç,ldiğinde KÜPE

DELİKLERİ ISLAK BİR BİR İĞNE VEYA KÜPE İLE  İÇİNDE İLERİ GERİ OYNATMAK

 KAYDI İLE MUTLAKA ISLATILMALIDIR.Vücutta  iğne ucu kadar ten, tırnak, avret

mahalli,parmak araları,göbek deliği,saç dibi,kulak içi  ıslanmasa BOY ABDESTİ

KESİNLİKLE OLMAZ VE BU ÇOK GÜÇLÜ BİR  MUSALLAT NEDENİDİR. 

6.NİKAHSIZLIK:İslam’da resmi nikah imam nikahı yerine geçmez.Ve imam  nikahını

 bozan şeyler mutlaka bilinmelidir.aksi halde bozulan bir nikahtan ötürü karı  koca

arasındaki ilişki zina olacağından ZİNA BİR MUSALLAT NEDENİDİR.  

7.DİKKATSİZLİK:Geceleri kül dökmek,sıcak su dökmek,bir mekana

selamsız  girmek.destursuz bevletmek,kur’an yazılı sayfalara basmak üzerinden 

 geçmek,üzerinde yatmak, din unsurlarına küfretmek, bilmeden de olsa dinden  çıkaracak

sözler sarfetmek, temizliğe ve yenen nimetlerin sarfiyatına dikkat etmemek  gibi bilinçsizce

 ve cahilane yapılan birçok eylemler de BİR MUSALLAT NEDENİDİR. 

Sevgili kardeşlerim bol bol tevbe istiğfar getiriniz…Zira sevgili 

 peygamberimiz(a.s.v.) ben günde yüz sefer tevbe ediyorum” buyurmuşlardır.

   Ya Rabbi; peygamber aleyhissalatuvesselamın dilediklerini diler sığındıklarından sana sığınırım… 
BÜYÜ VE CİN MUSALLATININ ÇÖZÜMÜ NEDİR? 

Büyünün falcılığın ve medyumluğun İslam’da kesin olarak 

 yasaklandığı konusunda halkın bilinçlendirilmesi,medyumluğun 

 ve  falcılığın yasaklanarak büyü ve cin musallatının önüne

geçilmesi,ve  bu konuda yapılan büyülerin bozulması ve cin

musallatlarının  tedavisi konusunda Diyanet işleri Başkanlığının 

 devreye  girmesidir.Böylece insanlar bu konuda zaten devletten maaş

 alan  herhangi bir cami imamına gidip hiçbir ücret ödemeden

kontrolünü  yaptırabilir ve bir rahatsızlık varsa da tedavisini

yaptırabilir.  Bana fırsat versinler diyanetin müftülerine 1 günde cin

musallatını  isbatlarım ve kontrol ve tedavisini öğretirim. Onlar da her

ilde tek  seminerde bunu bünyesindeki imamlara öğretirler ve böylece

bu  mesele daha fazla istismarlara ve suistimallere maruz kalmadan 

 diyanetin ve dolayısı ile devletin bünyesinde kontrol altına

alınmış  olur.   En önemlisi Cin diye bilinen ve insan vücuduna girerek

 önemli  rahatsızlıklara neden olan ŞUURLU NEGATİF ENERJİLER OLAN  CİNLERİN   inkar edilmesi şu ana kadar bu soruna çözüm getirmeyip aksine  KATLANARAK HER GEÇEN GÜN ARTMASINA NEDEN OLMUŞTUR.   

Cin musallatını inkar edenler ve halisinasyon veya jizofren diyerek

  adlandıranlar maalesef beynin hangi noktasından hangi hücrenin

ve  nasıl bu görüntülerin salgılandığını da bulamamışlardır.VE DAHA 

 MİGREN denilen rahatsızlığa dahi çözüm bulunmamışken ve

  yaptığımız tedavilerde MİGRENİN % 90 insanlardaki kesin tedavisine 

 olan şahitliğimiz de mutlaka değerlendirilmelidir. Acizane ben ALLAH 

 izin verirse insanların metafizik alemde biraz daha mesafe 

 kateddiklerinde ileride cinleri çözebilecek ve hatta görebileceklerine

   inanıyorum.Biz Müslümanlar hala onların varlığı ve yokluğunu 

 tartışırken Gayrı Müslimler bu konuda maalesef  onları kullanmakta ve metafizik ve parapsikolojik alanda yaptırdıkları araştırmalar ve kurumlar kanalı ile çok daha bizden ilerdeler… 

                                                          S. Erol TANGUT 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !